TIN TỨC PHONG THỦY

Quẻ Lôi Hỏa Phong

Ý NGHĨA:

   Quẻ này tượng trưng cho sự trù phú, sự cao cả, sự thành công, sự hiển vinh, sự kiện được thấy từ xa, sự sung mãn, sự trưởng thành, sự chiếm hữu cái đẹp và trong sáng.

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
   Quẻ Lôi Hỏa Phong
, quẻ thượng Chấn có tượng là đường lớn, quẻ hạ Ly có tượng là căn nhà trống. Hào 3, 4, 5 tạo thành quẻ hỗ Đoài có tượng là cái miệng, là ăn uống vui vẻ. Hào 2, 3, 4 tạo thành quẻ hỗ Tốn có tượng là nhập vào. Nhà trống ở bên đường lớn, có thể vào đó ăn uống vui vẻ ngon lành, suy ra quẻ Lôi Hỏa Phong có tượng nhà hàng, tửu lâu.

   Theo Thuyết văn, Phong là phong mãn, vật đựng đầy đậu. Nhìn hình chữ Phong trên giáp cốt văn, kim văn là vật chứa đầy châu báu, nên nghĩa gốc của Phong là phong phú, giàu có, có nhiều. Nhà hàng, tửu lâu có đủ các món ăn chơi, đúng là phong phú đa dạng.

"Đừng để đầu óc bị chao đảo vì các lợi lộc và sự may mắn.
Điều này sẽ đưa đến sự xuống dốc.
Không ngạo mạn và nên 
chia sẻ.
Hãy hợp tác với những người có uy tín để đưa tới sự thắng lợi.

 

Năng lực và sự khôn ngoan đi đôi với nhau.
Bạn sẽ gặp được người hiền giúp đỡ bạn,
hãy hợp sức sẽ đem đến 
thành công."
 

  Quẻ dịch trợ mệnh, trợ năng lượng
dành cho người có dụng thần Bát Tự là Mộc - Hỏa