TIN TỨC PHONG THỦY

Bài I: Cách viết Ngũ Hành chữ Nho

Cách học chữ Nho (Hán) dễ nhớ hay cách nhớ chữ Hán là vấn đề được quan tâm nhiều nhất đối với các bạn mới bắt đầu học. Chúng ta trước hết sẽ tập trung vào những chữ cơ bản liên quan nhất tới phong thủy, tôi xin đưa cách viết cho Ngũ hành: Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ chữ Hán để các bạn tham khảo và thực hành.

Bài 1: Ngũ hành - 五行

 

           Kim                               Thủy                            Mộc

   

              Hỏa                            Thổ 
  
                                                                                                             hình ảnh được trích từ http://hvdic.thivien.net