TIN TỨC PHONG THỦY

Khóa học BÁT TRẠCH cơ bản

Bạn muốn học phong thủy nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Vì phong thủy có rất nhiều môn học như: Kinh Dịch, Kỳ Môn, Bát Tự, Huyền Không Phi Tinh, Tử Vi, Bát Trạch Loan Đầu...
 
Trong khóa học này, học viên được học các kiến thức sau: 
  • Các trường phái phong thủy hiện đang lưu hành, nhận thức thực tế

  • Các khái niệm cơ bản về âm dương, ngũ hành, bát quái, thiên can,  địa chi, mệnh quái, trạch quái.

  • Phân biệt và xác định tọa sơn, hướng đất, hướng nhà, hướng cửa

  • An Bát trạch Du Niên; cách tính quái mệnh, trạch quái, ý nghĩa của bát tinh trong Bát trạch, ý nghĩa của sơ đồ Tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái.

  • Cách xác định hướng nhà bằng la bàn, la kinh

  • Cách bố trí vật dụng trong nhà theo bát trạch.

  • Cách hóa giải.