Sản phẩm

-hết hàng-

Mã SP: QD72
Giá: liên hệ

                       quẻ ' HỎA ĐỊA TẤN'                                    
                        dành cho người phù hợp với năng lượng Hỏa - Thổ


Quẻ Hỏa Địa Tấn còn gọi là quẻ Tấn (晉), là quẻ thứ 35 trong Kinh Dịch.

 

Nội quái là ☷ (坤) Khôn hay Đất (地).

Ngoại quái là (離) Ly hay Hỏa (火).

 

Giải nghĩa: Tiến dã. Hiển hiện. Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày. Long kiến trình tường chi tượng: tượng rồng hiện điềm lành.
Quẻ này có tượng mặt trời (ly) lên khỏi mặt đất (Khôn), càng lên cao càng sáng, tiến mạnh.


Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYMoney Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYMoney Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYtrợ mệnh cho người có Dụng Thần Bát Tự là Hỏa/ Thổ Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYMoney Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYMoney Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHY


***************************************


Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYChất liệu: đá Thạch Anh Hồng thiên nhiên    
Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYQuẻ dịch: dát vàng                                    
Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYTrọng lượng: 1.72 kg                                 
Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYKích thước: (d)11cm x (r)11cm x (c)25cm      Giá: 2200k
 

Sản phẩm liên quan

Địa Thiên Thái 36
Thủy Thiên Nhu 30
Địa Thiên Thái 35
Bồn Thạch Anh Tụ Bảo
Chiêu Tài Tiến Bảo
Chiêu Tài Tiến Bảo - Cẩm Thạch