Sản phẩm

Sơn Thiên Đại Súc 6

Mã SP: QD67
Giá: liên hệ

                                  Sỏi đá bao công góp nhặt đầy
                               Cùng thêm ý nghĩa cho đời an vui
                                   Bao nhiêu tuổi sẽ rồi già!?!
                        Càng thêm cảm xúc, càng giàu thanh xuân!
 

                     Sơn Thiên Đại Súc                       

Quẻ Thiên Sơn Đại Súc còn gọi là quẻ Đại Súc (大畜), là quẻ thứ 26 trong Kinh Dịch.

* Nội quái là ☰ (乾) Càn hay Trời (天).

* Ngoại quái là ☶ (艮) Cấn hay Núi (山).
 

Giải nghĩa: Tụ dã. Tích tụ. Chứa tụ, súc tích, lắng tụ một chỗ, dự trữ, đựng, để dành. Đồng loại hoan hội chi tượng: đồng loại hội họp vui vẻ, cục bộ.

  Bản thân không có càn bậy (Vô vọng) thì mới có thể chứa được nhiều tài, đức, hoài bão, nên sau quẻ Vô Vọng, tới quẻ Đại Súc. Chữ súc trong quẻ này cũng là chữ súc trong quẻ Phong thiên tiểu súc, có ba nghĩa: Nhóm chứa, nuôi nấng, ngăn lại. Thoán từ dùng theo nghĩa chứa (súc tích, uẩn súc), mà Hào từ dùng với nghĩa ngăn lại.
 
 

Thoán từ

  Đại súc: Lợi trinh, bất gia thực, cát; lợi thiệp đại xuyên.

 

 Dịch: Chứa lớn: Chính đáng (theo chính đạo) thì lợi. Không phải ăn cơm nhà (tức được hưởng lộc của vua), tốt; vượt qua sông lớn (làm việc khó khăn, gian nguy để giúp nước) thì lợi.

 

Giảng: Trên là núi, dưới là trời, núi mà chứa được trời thì sức chứa của nó thật lớn, cho nên gọi là Đại súc. Nói về bậc quân tử thì phải “chứa” tài đức, nghĩa là tôi luyện cho tài đức uẩn súc; trước hết phải cương kiện như quẻ Càn, phải rất thành thực, rực rỡ (có văn vẻ) như quẻ Cấn, mà những đức đó phải mỗi ngày một mới, nhật tân kì đức (Thoán truyện); phải biết cho đến nơi đến chốn, làm cho đến nơi đến chốn, đủ cả tri lẫn hành (đại tượng truyện).

 

Người nào “uẩn súc” được như vậy thì được quốc gia nuôi, và khi xã hội gặp gian truân thì cứu được (vượt qua sông lớn), vì ứng với trời (như hào 5 ở vị cao ứng với hào 2 trong quẻ Càn là trời).
Quẻ tốt dành cho người có mệnh kim, thổ hoặc dụng thần là thổ, kim 
 
 
Chất liệu: Đá Thạch Anh trắng thiên nhiên
Quẻ dịch: dát vàng
Kích thước: 21cm x 11cm x 27cm(c)
Trọng lượng: 3,70 kg

Giá: 1.600k     
 

Sản phẩm liên quan

SơnThiên Đại Súc - Ổ Mã Não
Thủy Thiên Nhu 25
Thuỷ Thiên Nhu -31
Địa Thiên Thái 38
Trạch Sơn Hàm 05
Hỏa Phong Đỉnh 19