Sản phẩm

Hỏa Địa Tấn 45

Mã SP: QD66
Giá: liên hệ

                             Hỏa Địa Tấn                           


Quẻ Hỏa Địa Tấn còn gọi là quẻ Tấn (晉), là quẻ thứ 35 trong Kinh Dịch.

Nội quái là ☷ (坤) Khôn hay Đất (地).

Ngoại quái là (離) Ly hay Hỏa (火).

 

Giải nghĩa: Tiến dã. Hiển hiện. Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày. Long kiến trình tường chi tượng: tượng rồng hiện điềm lành.
Quẻ này có tượng mặt trời (ly) lên khỏi mặt đất (Khôn), càng lên cao càng sáng, tiến mạnh.


 GIF dollar - animated GIF on GIFERQuẻ trợ mệnh cho người có Dụng Thần Bát Tự là Hỏa/ Thổ GIF dollar - animated GIF on GIFER    


Chất liệu: đá Thạch Anh Hồng thiên nhiên
Quẻ dịch: dát vàng
Trọng lượng: 1.50 kg
Kích thước: cao 23cmGIF dollar - animated GIF on GIFER Giá: 2.000k   
 

Sản phẩm liên quan

Trạch Sơn Hàm 04
Hỏa Địa Tấn 17
Lôi Thủy Giải
liên hệ
Lôi Hỏa Phong 30
liên hệ
Thủy Thiên Nhu 26
Địa Thiên Thái 29