Sản phẩm

Hỏa Địa Tấn 21

Mã SP: QD66
Giá: liên hệ

                             Hỏa Địa Tấn                           


Quẻ Hỏa Địa Tấn còn gọi là quẻ Tấn (晉), là quẻ thứ 35 trong Kinh Dịch.

Nội quái là ☷ (坤) Khôn hay Đất (地).

Ngoại quái là (離) Ly hay Hỏa (火).

 

Giải nghĩa: Tiến dã. Hiển hiện. Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày. Long kiến trình tường chi tượng: tượng rồng hiện điềm lành.
Quẻ này có tượng mặt trời (ly) lên khỏi mặt đất (Khôn), càng lên cao càng sáng, tiến mạnh.


 GIF dollar - animated GIF on GIFERQuẻ trợ mệnh cho người có Dụng Thần Bát Tự là Hỏa/ Thổ GIF dollar - animated GIF on GIFER    

Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYChất liệu: đá Thạch Anh Hồng thiên nhiên    
Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYQuẻ dịch: dát vàng                                    
Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYTrọng lượng: 1.50 kg                                 
Money Money Money Sticker by Inter-State Studio & Publishing Co.® for iOS &  Android | GIPHYKích thước: (d)10cm x (r)10cm x (c)25cm      Giá: 1.700k
 

Sản phẩm liên quan

Thuỷ Thiên Nhu -31
Thủy Phong Tỉnh 24
Địa Thiên Thái 38
Trạch Sơn Hàm 05
Hỏa Phong Đỉnh 19
Lôi Hỏa Phong 22
liên hệ