Sản phẩm

Phong Sinh Thủy Khởi 04

Mã SP: không có
Giá: liên hệ

             “Vạn vật trên thế gian đều khởi từ nhân duyên”.        

 

  Phong Sinh Thủy Khởi có nghĩa là gió thổi lên  mặt nước tạo sóng dâng lên. Mô tả những tác nhân duyên tạo nên những điều sống động, gia tăng vượng khí và giúp đạt thịnh vượng.

thế cho nên: 

                            Duyên tới "Phong Sinh" đã đến thời
                                 Vận vào "Thủy Khởi" ắt thành công! 


 
                                      Good Impressions Printing - Contact UsNội dung: chữ 'Phong Sinh Thủy Khởi'
Chất liệu: đá Mã Não thiên nhiên

*************
Trọng lượng: 0.64 kg
Kích thước (cả đế): (d)  cm x (r)  cm x (c) cm
Giá bán: 1.500k   

Sản phẩm liên quan

Trái Cầu Florite xanh
Bộ Ngũ Long Quy Động - Mã Não
Phật Di Lặc - Thach Anh
Trái Cầu Thạch Anh Tròn
Sơn Thủy Hữu Tình
Hỏa Thiên Đại Hữu