Sản phẩm

Địa Thủy Sư

Mã SP: QD63
Giá: liên hệ


                           Địa Thủy Sư                         

                 


 

Quẻ Địa Thủy Sư, còn gọi là quẻ Sư ,là quẻ số 07 trong Kinh Dịch

 

* Nội quái là Khảm hay Nước.

* Ngoại quái là Khôn hay Đất. 
 

Giải nghĩa: Chúng dã. Chúng trợ. Đông chúng, vừa làm thầy, vừa làm bạn, học hỏi lẫn nhau, nắm tay nhau qua truông, nâng đỡ. Sĩ chúng ủng tòng chi tượng: tượng quần chúng ủng hộ nhau.

 **************************************


Quẻ tốt dành cho người có dụng thần là thổ thủy                       
 
ying yang symbol spinning animated gif | Ying yang, Ying yang symbol,  Animation Quẻ dịch trợ mệnh mang theo người (đặt trong bóp/ví)
ying yang symbol spinning animated gif | Ying yang, Ying yang symbol,  Animation Kích thước: 9.3cm x 5.2 cm GIF dollar - animated GIF on GIFER Giá: 150k 

 

Sản phẩm liên quan

Trạch Sơn Hàm 04
Hỏa Địa Tấn 17
Lôi Thủy Giải
liên hệ
Lôi Hỏa Phong 30
liên hệ
Thủy Thiên Nhu 26
Địa Thiên Thái 29