Sản phẩm

-hết hàng-

Mã SP: QD43
Giá: liên hệ
 
                      Hậu Thiên Bát Quái                             


 

   Việc trong trời đất, tất cả đều có duyên cớ. Trước khi tạo thành Trời đất, Khí hư vô vũ-trụ. Đó là tính Không, là trung tâm - tức là ĐẠO. Rồi Đạo ấy mới sinh ra thái-cực, rồi Âm và Dương, lưỡng-nghi sinh ra tứ-tượng tác thành Bát-quái.


   Hậu thiên Bát quái Văn vương có phương vị hình thành là :Ly - nam, Khảm - bắc,  Chấn - đông, Đoài - tây, Cấn - đông bắc, Khôn - tây nam, Càn - tây bắc, Tốn - đông nam.

   Hậu thiên Bát quái là sự thay đổi của bốn mùa, quy luật sinh trưởng thu tàng của vạn vật. Hậu thiên Bát quái phản ánh quá trình thay đổi và vận động của vạn vật trong môi trường vũ trụ. Đồng thời cũng phản ánh quy luật liên hệ giữa mặt trời, mặt trăng và trái đất. Đó là coi con người và trái đất là trung tâm để quan sát và miêu tả vũ trụ.






-----------------------------------------------------------------------

Chất liệu: đá Onyx 
Xuất xứ: Mianma
Chữ vẽ trên đá, quẻ dịch dát vàng

Đường kính: 18cm



Giá: 1.900.000 đồng   

Sản phẩm liên quan

Sơn Thiên Đại Súc
Hồ Lô Hóa Sát
liên hệ
quẻ Hỏa Phong Đỉnh
Địa Thiên Thái 22
quẻ Thủy Phong Tỉnh
Địa Thiên Thái
liên hệ