Sản phẩm

Hỏa Địa Tấn 13

Mã SP: QD56
Giá: liên hệ


                                     Quẻ Hỏa Địa Tấn                                 

GIF dollar - animated GIF on GIFER   Quẻ Hỏa Địa Tấn còn gọi là quẻ Tấn (晉), là quẻ thứ 35 trong Kinh Dịch.

Nội quái là ☷ (坤) Khôn hay Đất (地).

Ngoại quái là (離) Ly hay Hỏa (火).

 


Giải nghĩa:
 Tiến dã. Hiển hiện. Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày. Long kiến trình tường chi tượng: tượng rồng hiện điềm lành.
Quẻ này có tượng mặt trời (ly) lên khỏi mặt đất (Khôn), càng lên cao càng sáng, tiến mạnh.


 Quẻ trợ mệnh cho người có Dụng Thần Bát Tự là Hỏa/ Thổ                 


Chất liệu: đá Onyx thiên nhiên
Quẻ dịch: dát vàng
Trọng lượng: ~ 1.00 kg
Đường kính:  18 cm

GIF dollar - animated GIF on GIFER Giá bán: 1.700k   
 

Sản phẩm liên quan

quẻ Thủy Phong Tỉnh
Thủy Thiên Nhu 21
quẻ Thủy Thiên Nhu
quẻ Lôi Hỏa Phong
quẻ Địa Thiên Thái
Trạch Sơn Hàm
liên hệ