Sản phẩm

-hết hàng-

Mã SP: QD17
Giá: liên hệ

Quẻ Địa Thiên Thái, đồ hình |||::: còn gọi là quẻ Thái (泰 tai4), là quẻ số 11 trong Kinh Dịch.

* Nội quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天).

* Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).

Giải nghĩa: Thông dã. Điều hòa. Thông hiểu, am tường, hiểu biết, thông suốt, quen biết, quen thuộc. Thiên địa hòa xướng chi tượng: tượng trời đất giao hòa.

Lý là lễ, có trật tự trên dưới phân minh, như vậy thì yên ổn, Lý cũng có nghĩa là dẫm, là giày (dép) đi giày thì được yên ổn; vì vậy sau quẻ Lý, tiếp tới quẻ Thái. Thái nghĩa là yêu thích, thông thuận.

Thoán từ

泰: 小 往 大 來 , 吉, 亨 .

Thái: Tiểu vãn đại lai, cát, hanh.

Dịch: Thái là cái nhỏ (âm), đi, cái lớn (dương ) lại, tốt, hanh thông.

Giảng: Trong quẻ Lí, Càn là trời, cương, Đoài là chằm, nhu; trên dưới phân minh, hợp lẽ âm dương, tốt.

Trong quẻ Thái này, Càn không nên hiểu là trời, vì nếu hiểu như vậy thì trời ở dưới đất, không còn trên dưới phân minh nữa, xấu. Nên hiểu Càn là khí dương, Khôn là khí âm “khí dương ở dưới có tính cách thăng mà giao tiếp với âm, khí âm ở trên có tính cách giao tiếp với khí dương”, hai khí giao hòa, mà mọi vật được yên ổn, thỏa thích.


Quẻ tốt dành cho người có mệnh thổ, kim hoặc dụng thần bát tự  là thổ,  kim 
 
Chất liệu: Cẩm Thạch thiên nhiên
Quẻ dịch: dát vàng
Xuất xứ: Việt Nam
Trọng lượng: 3.5 kg
Kích thước: 37cm(d) x 12cm(r) x 18cm(c)


Giá: 6.000.000 đồng   

Sản phẩm liên quan

-hết hàng-
liên hệ
Địa Thiên Thái 18
Hỏa Địa Tấn 14
Phong Lôi Ích
liên hệ
Sơn Thiên Đại Súc
QUẺ ĐỊA TRẠCH LÂM