Sản phẩm

WORDS-TIME-OPPORTUNITIES

Mã SP: tg12
Giá: liên hệ
Quote

There are three things in life that leave and never return
WORDS – TIME - OPPORTUNITIES         
 

Tạm dịch
Có ba điều trong cuộc đời mỗi người, đã qua rồi thì không bao giờ lấy lại được:
Lời Nói, Thời Gian và Cơ Hội

 

* Lời Nói:

Lời nói không mất tiền mua,

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

* Thời Gian

Thời gian thấm thoắt qua nhanh

Cứ chờ cứ đợi, tóc xanh bạc màu

 

* Cơ Hội

Có khi lỗi hẹn một giờ

Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm

Sản phẩm liên quan

Make a Wish
liên hệ
Best time
liên hệ
Time - Moment
liên hệ
Be Patient
liên hệ
Thời Gian và Cuộc Sống 05
New Begining
liên hệ