Sản phẩm

Time - Moment

Mã SP: TG08
Giá: liên hệ
Slogan
Time is not measured by clock but by MOMENTS

Tạm dịch
Thời gian không phải đo bằng chiếc đồng hồ mà được đo bằng những khoảnh khắc Kích thước khung tranh: 20cm x 26cm. 
Đồng hồ: Yazole   
Giá : 500.000 đ/b 

Sản phẩm liên quan

Make a Wish
liên hệ
-hết hàng-
liên hệ
Thời Gian và Cuộc Sống 05
Đồng Hồ - Peridot - Sương Mai
New Begining
liên hệ
Đồng Hồ - David Seal