Sản phẩm

Hoàng Thần Tài

Mã SP: TX20
Giá: 590.000 vnd

   Hoàng Thần Tài Jambhala - vị Bồ tát bảo hộ cho sự giàu có

   Jambhala hay Dzambhala trong tiếng Tạng là vị Bồ tát bảo vệ của cải của tất cả chúng sanh.
   Vị Bồ tát này sẽ giúp chúng sanh ổn định vật chất và tinh thần, thoát khỏi khổ đau về tài chính. 
   Dzambhala bao gồm 5 vị, là biểu hiện cho lòng từ bi của chư Phật, Bồ tát để dẫn dắt chúng sanh trên con đường giác ngộ. 
   Trong truyền thống Phật giáo Kim Cang Thừa, Dzambhala cũng được coi là một hóa thân của Bồ tát Quán Thế Âm - tức Quan Âm Tứ Thủ. 
   Có 5 vị Jambhala nhưng phổ biến nhất là Hoàng Thần Tài, hóa thân của Bảo Sanh Như Lai - một trong Ngũ Phương Phật, vị Phật của Trí Tuệ Bình Đẳng. 

   Hoàng Thần Tài được xem là vị Bồ tát bảo trợ cho sự giàu có. Phật tử Mật Tông tin rằng trì tụng chú Hoàng Thần Tài bằng câu chú: "Om Dzambhala Dzalen Traye Svaha" chuyên tâm và thành kính, hành giả sẽ được tăng trưởng về Pháp Tài - tức là trí tuệ Phật Pháp cùng với công đức, tiền bạc. Đó là sự làm giàu cho chúng sanh, không vì lợi ích cá nhân. 

Sản phẩm liên quan

Khung tiền xu Úc
350.000 vnd
Xu Kon Heo 2019
250.000 vnd
Tường Long Khai Vận
Phong -Thịnh Vượng
Chiêu tài tuổi Tị
Tam Tài Chiếu Mệnh - tuổi Dậu