Sản phẩm

Thư pháp - Ngộ

Mã SP: T07
Giá: liên hệ

Ngộ đạo thi

Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân

Mang hài đạp phá lĩnh đầu vân

Quy lai ngẫu bả mai hoa khứu

Xuân tại chi đầu dĩ thập phân

                                                   Mỗ Ni
 

Bài thơ ngộ đạo

Tìm Xuân chẳng thấy bóng Xuân sang

Giày rơm giẫm nát đỉnh mây ngàn

Trở về chợt nghe mùi hương ngát

Xuân ở đầu cành đã chứa chan

                                                                               

Sản phẩm liên quan

WORDS-TIME-OPPORTUNITIES
Make a Wish
liên hệ
Best time
liên hệ
Time - Moment
liên hệ
Be Patient
liên hệ
Thời Gian và Cuộc Sống 05