Sản phẩm

Thư pháp - Ngộ

Mã SP: T07
Giá: liên hệ

Ngộ đạo thi

Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân

Mang hài đạp phá lĩnh đầu vân

Quy lai ngẫu bả mai hoa khứu

Xuân tại chi đầu dĩ thập phân

                                                   Mỗ Ni
 

Bài thơ ngộ đạo

Tìm Xuân chẳng thấy bóng Xuân sang

Giày rơm giẫm nát đỉnh mây ngàn

Trở về chợt nghe mùi hương ngát

Xuân ở đầu cành đã chứa chan

                                                                               

Sản phẩm liên quan

Thời Gian
liên hệ
Một cõi đi về
liên hệ
Thư Pháp - Chữ Tâm
Một chút Giận - Hai chút hờn
Hoa - Trăng
liên hệ
Đạo sinh ở yên lặng