Sản phẩm

Đạo sinh ở yên lặng

Mã SP: SP50
Giá: liên hệ

Đạo sinh ở yên lặng,
Đức sinh ở nhún nhường
Phúc sính ở thanh kiệm
Mệnh sinh ở hòa xương
Hại sinh ở nhiều lòng dục
Họa sinh ở nhiều lòng tham
Tội sinh ở bất nhân
Lỗi sinh ở nhiều khinh thường
 

Sản phẩm liên quan

Thời Gian
liên hệ
Một cõi đi về
liên hệ
Thư Pháp - Chữ Tâm
Một chút Giận - Hai chút hờn
Hoa - Trăng
liên hệ
Thư pháp - Ngộ
liên hệ