Hỗ trợ trực tuyến

Quảng Cáo

Thống kê

Giải trí

[giaitri]

HUMAN DESIGN

Các Cổng và Kênh trong Thiết Kế Con Người

Chúng ta có thể nhìn vào biểu đồ của mình và dần dần khám phá ra nhiều thứ trên đó. Qua thời gian tìm hiểu, chúng ta sẽ trải nghiệm một hành trình đến một điều gì đó mới mẻ để khám phá. Bài này sẽ giới thiệu với các bạn về các cổng và kênh năng lượng trong Biểu Đồ Cơ Thể.

CỔNG VÀ KÊNH:

 

   Các bạn có thể thấy, trong  Biểu Đồ Cơ Thể (Hệ Thống Thiết Kế Con Người) chúng ta có 9 trung tâm năng lượng. Chúng ta hãy nhìn vào các con số trong từng trung tâm này, đó là 64 cổng (tương ứng với 64 quẻ dịch trong Kinh Dịch) được phân chia cụ thể theo từng trung tâm. Các cổng này phản ánh các biểu hiện cụ thể của từng trung tâm đó. Khi các cổng này được kích hoạt (khoanh tròn), chúng cho biết bạn có khả năng và khuynh hướng với những đặc điểm cụ thể nào và qua đó có thể có những đóng góp độc đáo của riêng bạn.

The Human Design System - Human Design Worldwide 

  Nếu hai cổng đã kích hoạt được kết nối bởi một kênh, kênh này sẽ có màu đỏ, đen hoặc kết hợp hai màu đỏ đen. Các trung tâm được kết nối ở cả hai bên của kênh này cũng sẽ được tô màu và các ý nghĩa thuộc tính của chúng sẽ thuộc về thiết kế của bạn và thậm chí xác định loại Nhân Dạng của bạn.

   Nếu bạn thấy một kênh nửa màu trong thiết kế của mình (không nối với cổng khác), điều này có nghĩa là chỉ cổng của kênh đó được kích hoạt. Khi đó chủ đề của cánh cổng này sẽ chỉ đóng một vai trò nhất định trong cuộc sống của bạn. Sau đó, bạn có thể có đặc trưng của những đặc tính của cổng này, hoặc chủ đề ý nghĩa của nó sẽ quan trọng đối với sự phát triển của bạn.

   Như vậy, một cổng có các thuộc tính cụ thể. Nếu cổng này được kết nối với một cổng khác, một kênh màu sẽ được tạo. Chất lượng của kênh màu này sẽ nhiều hơn tổng của cả hai cổng và cung cấp năng lượng sống tập trung rất mạnh, đóng một vai trò quan trọng vĩnh viễn trong cuộc sống của bạn.

  •    Màu đen trên kênh của bạn (ý thức) cho thấy rằng bạn biết các thuộc tính liên quan của kênh đó và bạn (lại) biết chính mình trong đó. Đó là con đường cụ thể mà bạn đi (xe) hàng ngày.
  •    Màu đỏ trên kênh của bạn (vô thức) cho thấy rằng bạn không biết về các thuộc tính liên quan và bạn không nhận ra chính mình trong các thuộc tính đó. Bạn không có ý thức kiểm soát điều này, nó chỉ xảy ra mà không nhận ra nó. Bạn không nhận ra mình ở điều đó, trong khi những người khác nhận thấy và chỉ ra những phẩm chất đó ở bạn. Một kiểu ẩn trong thiết kế của bạn.
  •   Kênh có cả màu đen và đỏ, điều này có nghĩa là bạn nhận thức được một nửa của vấn đề.
Human Design Basics - Type, Strategy, Authority

   Một câu hỏi rất cụ thể, bạn có thể hỏi: “Nhưng nếu người khác chỉ ra điều gì đó vô thức trong thiết kế của tôi, thì đó không còn là vô thức nữa. Bởi vì sau đó tôi đã biết ?!?". Đúng vậy… Bạn biết đấy. Nhưng bạn không thể kiểm soát nó. Các vấn đề đã bắt đầu di chuyển trước khi bạn nghĩ về nó. Gây áp lực lên điều đó với tâm trí của bạn để ảnh hưởng đến vô thức sẽ là không tốt cho sức khỏe.
 Sẽ là một chút bơi ngược lại hiện tại…


Các tin khác