HUMAN DESIGN

Nhà văn Ayodeji Awosika khuyên rằng: Mọi người sẽ phấn đấu có được thành tựu và vật chất mà họ muốn, và cuối cùng để nhận ra đó không phải là điều hạnh phúc. Theo Awosika, sự thay đổi của con người bạn khi thành công mới đem lại hạnh phúc. Hạnh phúc thậm chí không phải từ chính xác nhất để miêu tả cảm xúc đó. Có lẽ dùng cụm từ được thỏa mãn sẽ phù hợp hơn.
Hệ Thống Thiết Kế Con Người là một dạng phương pháp tìm hiểu năng lượng bản thể của con người, phương pháp này phân chia con người theo 5 loại Nhân Dạng khác nhau, từ đó, mỗi người sẽ có một biểu đồ sinh học (tương tự như biểu đồ sinh trong chiêm tinh học), tiết lộ nhiều điều về như tính cách đích thực, chiến lược của họ để thành công trong các mối quan hệ, công việc và cuộc sống trông như thế nào; nó thậm chí có thể cho biết mục đích chung của cuộc sống hoặc sứ mệnh linh hồn của bạn là gì. Những điều này bạn có thể khám phá thông qua biểu đồ thiết kế con người.
Thiết kế Con Người cho chúng ta thấy cách chúng ta hoạt động tốt nhất trên thế giới và nơi làm việc thông qua Bốn loại hình nghề nghiệp - Người xây dựng, Cố vấn, Người đổi mới và Người đánh giá. Nhân Dạng của bạn sẽ là sự giao thoa giữa Myers-Briggs (tính cách của bạn) và Kiểu gen (bản dạng di truyền của bạn).
Thiết kế Con Người là một hệ thống logic kết hợp chiêm tinh học, Kinh Dịch, Kabbalah và Luân xa. Thiết kế Con Người được Alan Robert Krakower nghiên cứu và trình bày (ông đã xuất bản cuốn sách có tên Hệ thống thiết kế con người với bút danh Ra Uru Hu vào năm 1992). Krakower đã phát triển hệ thống Thiết Kế Con Người sau một trải nghiệm thần bí vào năm 1987. Thiết kế Con Người được cho là một phương pháp nghiên cứu tự thân mà không có ảnh hưởng bởi bất kỳ tôn giáo nào. Nó còn được gọi là \Chiêm Tinh Học Mới\.