QUẺ DỊCH TRỢ MỆNH -HỒ LÔ

Thủy Thiên Nhu 12
Địa Thiên Thái 20
Hỏa Phong Đỉnh 19
-hết hàng-
liên hệ
Địa Thiên Thái 18
Thủy Phong Tỉnh
-hết hàng-
liên hệ
Lôi Hỏa Phong 09
liên hệ
-hết hàng-
liên hệ
Quẻ Hỏa Địa Tấn
Phong Lôi Ích - Cẩm Thạch
Cẩm Thạch Thiên Nhiên - Phong