QUẺ DỊCH TRỢ MỆNH -HỒ LÔ

SơnThiên Đại Súc - Ổ Mã Não
Thủy Thiên Nhu 25
Thuỷ Thiên Nhu -31
Địa Thiên Thái 38
Trạch Sơn Hàm 05
Hỏa Phong Đỉnh 19
Lôi Hỏa Phong 22
liên hệ
Địa Thiên Thái 37
Bồn Thạch Anh Tụ Bảo
Lôi Hỏa Phong 21
liên hệ
Chiêu Tài Tiến Bảo
Chiêu Tài Tiến Bảo - Cẩm Thạch